Link building, nebo se také budování zpětný odkazů je metodologie, která vede k tomu že externí stránky jiného webu odkazují na vaše webové stránky.

Mohou to být například odkazy z blogu, společností, firem nebo jakéhokoli relevantního zdroje.

Příchozí odkazy na váš web pomáhají vyhledávačům porozumět popularitě webových stránek, a proto jsou zpětné odkazy tak důležité. Protože každý příchozí odkaz na váš web má vliv na zvýšení hodnocení webových stránek a výrazně zvýší jeho hodnocení.

Dřív tato technika byla zneužívání za použití „tajných a špatných“ technik s manipulací v SERP. Dříve ještě nezáleželo tolik, jak kvalitní zpětné odkazy vedou na vaše stránky, ale kolik stránek na váš web odkazuje.

Jinými slovy, odkazy ze stovek webů směřovaly na cílový web jen proto, aby se zvýšilo hodnocení SEO pro daný web. V důsledku toho zejména Google zasáhli proti tomuto chování a zavedli penalizace.

Získávání odkazů z jiných stránek je však hlavním hodnotícím faktorem a je pro SEO velmi zásadní proces.

Follow a No follow odkazy

Mezi nejdůležitější faktory patří odkazy no-follow a follow. Tyto odkazy říkají, zda má odkaz z jednoho webu na druhý přenášet autoritu a sílu zpětného odkazu, nebo nikoliv. Proto vždy vytvářejte follow odkazy. Protože no-follow odkazy, mají velmi malý význam při získávání hodnoty z pohledu SEO.

Například dříve Wikipedia byla „zneužívaná“ pro tvorbu zpětný odkazů. Proto Wikipedia přiřadila metodu no-follow, aby odradila vytváření zpětných odkazů black-hat techniky.

No-follow odkazy však nejsou úplně tak bezcenné. Pokud je kvalitní článek, kde uživatel nalezne odkaz na váš web, může to přivést značný provoz zákazníků a tím pádem zvýšení příležitosti pro hodnocení webových stránek z pohledu SEO.

Důležité faktory pro vytváření zpětných odkazů

Tato část se zabývá faktory, které hrají velkou roli při vytváření zpětných odkazů. Doporučujeme se zaměřovat především na kvalitu.

Než se do toho ponoříme, jak získat zpětný odkaz, musíte pochopit co to jsou faktory u zpětných odkazů a proč jsou pro SEO klíčové. Mezi faktory patří:

Relevance zpětného odkazu

Relevance je nezbytná, pro vytváření zpětných odkazů. Předpokládejme například, že máte webovou stránku, která se stará o stavební práce. Odkazy z externích stránek poskytující prodejce podlah a stavebního nářadí mají mnohem větší váhu než odkazy z irelevantních stránek, které se třeba zaměřují na cestování atd.

Google a ostatní vyhledávače oceňují relevanci a vytváření zpětných odkazů pro konkrétní témata více než ostatní SEO faktory.

Autorita domény

Autorita domény je další velmi důležitým hodnotícím faktorem při vytváření zpětných odkazů. Čím déle jsou na internetu dané stránky, a mají velmi dobré hodnocení z pohledu důvěryhodnosti a autority, tím lepší je získat zpětný odkaz z dané webové stránky.

Domain authority (DA) je skoré, které vyhledávače přidělují webové stránce. Je to ekvivalent důvěry kterou do vás Google vkládá. Skoré se pohybuje od 0 do 100. Čím vyšší je vaše DA, tím více se budete objevovat mezi prvními výsledky vyhledávače.

Podobné příspěvky

Napsat komentář